Hopp til innholdet

Hvorfor er service/rens så viktig?

Bedre effekt.

Alle varmepumper vil over tid miste litt av sin effekt pga at det samler seg skitt og fett i register og filter. Det vil igjen medføre at den ikke gir like mye varme som når den var ny. En varmepumpeservice renser register, viftetrommel og filter og vil gjøre at varmepumpen igjen vil fungere optimalt og gi betydelig bedre effekt. Bedre effekt vil gi mer varme og ikke minst vil strømforbruk og kostander reduseres.

Reduser støy.

En varmepumpe som ikke har fått service vil kunne bråke mer enn når den var ny. Unormal støy kan komme av flere ting, men ofte skyldes det at varmepumpen må jobbe ekstra hardt for å produsere den varmen du ønsker. Grunnen til det er ofte at registeret og filter er full av skitt. En varmepumpeservice vil rense varmepumpen og vil bidra til at varmepumpen går lettere igjen – og med det avgi mindre støy.

Bedre inneklima.

Mange tror en varmepumpe blåser frisk luft fra utsiden inn i rommet. Det er ikke riktig – det er ikke tilførsel av ny luft men sirkulering av luften som er i rommet. En varmepumpe som er full av skitt vil blåse dette ut i rommet når den er i bruk – som igjen forurenser den luften vi puster inn. Med en varmepumpeservice er du garantert en ren varmepumpe og igjen at luften som blåses ut er fri for skitt og andre partikler som vi ikke ønsker å puste inn.

Spare penger ved å redusere strømregningen.

Ved å utføre jevnlig service kan du spare opptil 30% på strømforbruket.
Når systemet er skittent, vil enheten jobbe hardere og mindre effektivt for å kjøle eller varme, dette fordi det er motstand i pumpen. Jo hardere enheten må jobbe for å få det ønskede resultatet, jo mer strøm bruker den!

Mugg og mikrobiell forurensning

Alle varmepumper som er i bruk blir infisert med «mikrobiell forurensning» som inkluderer sopp, mugg og bakterier. Ulike typer organisk belegg vil medføre økt vekst av mikroorganismer. Varmepumper kan være et perfekt miljø for slike forurensninger og selvfølgelig bli spredd med lufta hver gang du slår på enheten. Dette er uheldige ting for astmatikere allergikere og svake. Kort og godt for alle. En varmepumpeservice vil i stor grad redusere mikrobiell forurensning slik at du kan puste frisk luft igjen.

Varmepumpen vil vare lenger

En regelmessig service på varmepumpen vil gjøre at den fungerer mye lenger enn en som aldri får utført service. Hvis du har kjøpt en ny bil og aldri har den på service, ville du forkorte levetiden med opptil 75%!
Varmepumper er ikke annerledes.

Forbrukerne er vanligvis ikke klar over klar over hvor viktig det er med en total rengjøring og tror på at rensing av filtrene ofte er nok. Sannheten er at rensing av filtrene er viktig men er bare «daglig grunnleggende vedlikehold».

 

FAQ

Spørsmål: Min varmepumpe varmer ikke slik den har gjort tidligere?

Svar: Det er høyst sannsynlig at registeret på inne delen er tett. Spesielt hvis det ikke tidligere har vært tatt service på anlegget. Det vil bli merkbar forskjell etter å ha tatt en rens på anlegget, med mindre det ikke er noen andre feil som f. eks gasslekkasje.

Spørsmål: Min varmepumpe blåser ikke like hardt som tidligere?

Svar: I de fleste tilfeller er det svært skittent og derfor blir luftstrømmen hemmet. Når viftetrommelen blir skikkelig rengjort vil vanligvis luftstrømmen bli dobbelt så god. Viftetrommelen har opptil 400 små vifteblader. Når det legger seg skitt på bladene vil ikke varmepumpen oppnå like god effekt. Hvis trommelen roterer veldig sakte, kan det være noe feil med viftemotoren.

Spørsmål: Varmepumpe har ulyd i inne delen og det er svært irritabelt.

Svar: Dette er vanligvis på grunn av svært skitne filtre. Hvis du unnlater å rense filtrene regelmessig vil du sakte men sikkert miste effekt av varmepumpen.

Spørsmål: Varmepumpa skrangler når jeg skrur den på?

Svar: Vanligvis er dette på grunn av at viftetrommel er i ubalanse. Oppbygning av skitt på viftetrommelen over tid vil føre til dette. En varmepumpeservice vil fikse problemet.

Spørsmål: Min varmepumpe lukter når jeg skrur den på!

Svar: En varmepumpe som lukter er en skitten varmepumpe. En riktig servicerens vil rette problemet. Dårlig lukt kan være forårsaket av smådyr som kryper opp i avløpet og som ikke er i stand til å komme seg ut. Alternativt kryper de opp i hovedenheten og dør. Dette forårsaker lukt. En servicerens vil fikse begge disse problemene.

Spørsmål: Min varmepumpe blåser kald luft i stede for varm luft!

Svar: Først må du sjekke at varmepumpa er riktig innstilt. Varmepumpa skal alltid stå på varme « heat» og ikke på auto funksjon. Prøv også ta en restart av varmepumpen. Skru varmepumpen av og trekk ut stikkontakten i 10 min før du setter i gang anlegget på nytt. Hvis det fortsatt ikke varmer må du få en teknikker til å sjekke om det er gasslekkasje eller andre feil på utedelen.

Spørsmål: Min varmepumpe vil ikke slå seg på!

Svar: Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Det kan være at inne delen ikke mottar signaler fra fjernkontrollen. Hvis dette ikke fungerer, prøv å skru på manuelt. Du vil stort sett finne en PÅ knapp på inne delen. Hvis du ikke finner den, ring en tekniker. Hvis den slår seg på manuelt, må du ha en tekniker til å sjekke mottakerkortet.